شرکت پترو کالای فراز

تامین کننده کالا

caption

درباره ما


شرکت پترو کالای فراز در سال ۱۳۸۶ پس از به ثبت رسیدن فعالیت خود را جهت تامین کالاهای مورد نیاز شرکت های صنعتی آسیا و آفریقا آغاز نمود و بسیار سریع توانست به نقطه ای که به عنوان یک شرکت تامین کننده قابل اصمینان و قابل قبول شناخته شود، نایل گردد. این شرکت که توانسته است اسنتاندارد ISO-9001 را اخذ نماید، می تواند ادعا نماید که قادر است اغلب قطعات یدکی انواع دستگاه ها مانند توربین، کمپرسور، پمپ، ولو، ..... و همچنین انواع دستگاه ها و قطعات یدکی ابزار دقیق و الکترونیک و از آن گذشته دستگاه ها و قطعات یدکی برقی و غیره را تامین نماید. شرکت پتروکالای فراز با اتکا به تجارب ارزشمئد سالهای گذشته و توانمند ترشدن پایدار خود با اصمینان پیش بینی نماید که روز به روز شرکت های صنعتی بیشتری تامین کالاهای مورد نیاز خو را به این شرکت واگذارمی نمایند

فروشندگان (برند)


 • ABB
 • Emerson
 • Ingersol-Rand
 • National Oil Well (NOV) “ the drilling materials”
 • Gates, (High Pressure Hoses)
 • Maloney ( High Pressure Hoses)
 • Nova
 • Volvo
 • Champion
 • Dodge Bearings
 • TLV ( Steam Traps)
 • Yale (Chaine Blocks)
 • Renk (Bearings)
 • Maag (couplings)
 • Wika
 • Etc.

تماس با ما